İlk Kurşun-Hasan Tahsin

İzmir’e çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin. Selaniklidir ve gerçek adı (Recepoğlu) Osman Ncvros’tir. Selanik Feyziye Mektebini bitiren Nevros hayatında, okulun o donemdeki idarecisi, daha sonraları İttihat ve Terakki Cemiyetinin en etkili isimlerinden. Maliye Nazırı Cavit Bey in önemli bir rolü oldu. Nevres. Paris Sorbonno Üniversitesi Siyasi İlimler Akademisi’nin ardından Tcşkilat-ı Mahsusa kadrosuna katıldı.

İttihat ve Terakki tarafından 1914 Ekim ayında Sofya’ ya gönderilen Nevres’in görevi. Bulgaristan’ı Üçlü İtilaf tarafına çekebilmek için orada propaganda yapmaya gelmiş İngiliz parlamenterler Nool Edward ve Charles Roden Buxton kardeşleri, öldürmektir. Osman Nevre İkisini de vurur fakat öldüremez. Teşhis edildiği için İttihat ve Terakki yöneticileri kimliğini değiştirerek kendisini İzmir’de saklar. Hasan Tahsin İzmir’de bir şirket kurar ve gazete çıkarmaya başlar. Pasaportuna yazılan “Hasan Tahsin* takma adını ölene kadar kullanır. 15 Mayıs’ta ilk kurşunu attığında İzmir’de Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) gazetesini çıkarmaktadır ve 31 yaşındadır. Hasan Tahsin’den ilk kurşun Konak Meydanında Yunan sancağını taşıyan askere gider. Aynı yerde öldürülen Tahsin, işgale karşı halkın simge ismi olur.

Yorum Gönder

yorumlar