All posts tagged "osmanlı"

 • Osmanlı işkenceleri

  KEÇEYE SARIP EZME: Eski Türklerde sadece han ailesine yani hanedana mensup olanlara uygulanan bir idam biçimidir. Geleneklere göre hanedan mensuplarının kanı kutsaldır, toprağa tek damlasının...

 • Osmanlı’da Maymunların İdamı

  Osmanlı denizcileri için eğitimli maymunlarının önemi büyüktü; haberci maymunlar korsanlara karşı denizcileri uyarırdı. Peki maymunların sonu neden bu kadar hazin oldu? Devir III.Murat devri, Osmanlı’...

 • Yasaklanan Rasathane

  1521 tarihinde Şam’da dünyaya gelen Takiyyuddin, Mısır ve Şam’da çağının en önemli hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri almış ve kadılık gibi çeşitli görevlerde yer...

 • Sigara İçin Şiir Yazılan Günler

  II. Abdülhamit devrinde tütün tiryakilerinin en çok rağbet etiği sigara kağıdı Seferoğlu ailesinin ürettiği Bafra sigara kağıdı idi. Aynı adı taşıyan filtresiz Bafra sigarası ise...

 • İstanbul’da Meyhane Köçekleri

  İstanbul’un en namlı köçekleri meyhanelerde oynatılırdı; hemen her meyhanenin de namlı bir köçek oğlanı bulunurdu. Meyhane köçekleri için rind şairlerinin kaleminden çıkmış çok güzel manzumeler...

 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Seçimler

  1908’de ilk partili seçimden yola çıkarak Osmanlı’dan Cumhuriyet’e seçimlerin tarihi, seçim kitapları, afişler, sloganlar, seçim anketleri, şarkılar, mizah dergileri, farklı seçim dönemlerinde ön plana çıkan...

 • Türkiye Tarihi’nde Diş Fırçası

  İnsanlık tarihinde Eski Mısır’da M.Ö. 3000 yıllarında ilk kez kullanıldığı bilinen diş fırçası, günümüzün tabiriyle Ortadoğu bölgelerinde misvak ağacının kalıntılarından oluşturulan temizleme aletleriyle birlikte İslam...

 • Şehzade Mustafa ‘Öldürüyorlar beni baba!’

  Osmanlı Devleti’nin onuncu padişahı I. Süleyman’ın (Kanunî) oğulları arasında tahta geçmeden nam salmış bir şehzade idi Mustafa. Padişahın Saruhan sancakbeyliği döneminde Manisa’da doğmuştur, validesi ise...

 • Çemberlitaşın Sırları

  Çemberlitaş, Beyazıt’tan Sultanahmet’e Yeniçeri caddesinden doğru inerken, o dar tarihi caddenin sol kısmından ilerliyorsunuz hele tranvay durağının kalabalığını atlattıktan sonra geniş bir alan açılır ve...

 • Osmanlı’da kürtaj

  Osmanlı döneminde çocuk düşürme, yasak ve ceza kanununa göre suçtu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren savaşları kaybetmesinin önemli sebeplerinden biri de nüfusunun düşmanlarından...