All posts tagged "toplum"

  • Klasik Yunanistan

    Klasik Yunanistan “Klasik Yunanistan” terimi, MÖ 5. yüzyılın başındaki Pers Savaşları ile MÖ 323’te Büyük İskender’in ölümü arasındaki dönemi ifade eder. Klasik dönem, önce Yunanlılar...