All posts tagged "yunanistan"

  • Klasik Yunanistan

    Klasik Yunanistan “Klasik Yunanistan” terimi, MÖ 5. yüzyılın başındaki Pers Savaşları ile MÖ 323’te Büyük İskender’in ölümü arasındaki dönemi ifade eder. Klasik dönem, önce Yunanlılar...

  • Herodot’un Tarihi

    Herodot’un Tarihi Herodot, ilk tarihçi olarak anılan Yunanlı bir yazar ve coğrafyacıydı. MÖ 425 yılı civarında, Herodot büyük eserini yayınladı: Greko-Pers Savaşlarının uzun bir açıklaması,...

  • Peloponnesos Savaşı

    Peloponnesos Savaşı Antik Yunanistan’daki en güçlü iki şehir devleti olan Atina ve Sparta, MÖ 431’den 405’e kadar birbirleriyle savaşa girdi Peloponnesos Savaşı, eski Yunanistan’da Sparta’yı...